Misvattingen over het aflossen van schulden

Als we veel geld verschuldigd zijn, verliezen we vaak onze gemoedsrust en slaap, omdat we ons voortdurend zorgen maken over het terugbetalen van het geld dat we hebben geleend. Wanneer het geleende bedrag klein is en het wordt geleend van vrienden of familie, hebben we de mogelijkheid om ze naar eigen goeddunken terug te betalen, maar wanneer het geld is geleend van financiële instellingen zoals banken, hebben we niet het voordeel om het terug te betalen wanneer het ons uitkomt. Veel mensen komen in de problemen omdat ze kiezen voor geld lenen zonder BKR, een lening zonder BKR toetsing vinden is makkelijker geworden.

Wanneer we geld lenen van de banken in de vorm van leningen en creditcards, moeten we het geld in een bepaalde periode terugbetalen en als we dat niet doen stijgt ons schuldbedrag. Mensen proberen dus altijd manieren te vinden om verlichting van de schuldenlast te krijgen. Er zijn veel misvattingen en mythes over schuldverlichting. Hier zullen we proberen 3 van de gangbare mythen over schuldverlichting te ontkrachten.

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben

Veel mensen geloven dat ze, om in aanmerking te komen voor consolidatieleningen, huiseigenaren moeten zijn, anders komen ze niet in aanmerking voor deze leningen. Dit is echter niet waar omdat de meeste kredietverstrekkers leningen aanbieden voor de consolidatie van schulden en omdat deze leningen ongedekt zijn, hoeven de aanvragers hun huis of andere financiële activa niet in onderpand te geven.

Deze instellingen zullen u helpen bij het vereffenen van uw schulden, zelfs als u geen huis bezit, zolang u maar voldoet aan de overige criteria om in aanmerking te komen voor deze leningen. Een van die criteria is dat het totale schuldbedrag niet minder dan €10.000 mag zijn.

De rente wordt niet verlaagd als er wordt afgelost wordt vaak gedacht

Dit is een ander wijdverbreid geloof, wat niet waar is. Mensen denken dat schuldvereffeningen hen niet zullen helpen bij het verlagen van het totale schuldbedrag, maar slechts zullen zorgen voor een zekere verlichting van de aangerekende rentevoeten.

Feit is echter dat dergelijke schikkingsovereenkomsten mensen daadwerkelijk kunnen helpen om niet alleen de rente te verlagen, maar ook om het totale schuldbedrag te verlagen. Ook zullen dergelijke diensten de mensen de mogelijkheid bieden om elke maand een enkele betaling te doen, in plaats van meerdere betalingen aan verschillende kredietverstrekkers, zoals creditcardbedrijven, hypotheekbedrijven enz.

BKR registratie komt vaak voor

Mensen hebben het misverstand dat als hun kredietwaardigheid eenmaal is aangetast als gevolg van slechte schulden, ze niets meer kunnen doen om die te verbeteren. Dit is de reden waarom veel mensen niet eens een poging doen om een faillissement te voorkomen, omdat ze denken dat het vermijden ervan niet zal helpen.

De waarheid is echter dat mensen door consolidatie van schulden niet alleen schuldverlichting kunnen krijgen, maar dat ze ook hun kredietwaardigheid op de lange termijn kunnen verbeteren. Het effect is niet permanent en elk effect dat wordt veroorzaakt door de schikkingsovereenkomsten zal ook worden gecorrigeerd zodra mensen proberen om betalingen te doen en hun schulden af te lossen.

Dit zijn slechts enkele van de gangbare mythes met betrekking tot het verkrijgen van schuldverlichting. Mensen moeten hun best doen om een faillissement te voorkomen en al hun schulden af te lossen om volledige financiële onafhankelijkheid te bereiken.